Conclusións e recomendacións do proxecto encamiñado á eliminación do risco derivado da exposición ao po de sílice nas fábricas do sector da lousa en Galicia