Actualizado a 15/11/2017

Expediente de contratación: Resolución pola que se adxudican os servizos para elaborar un estudo sobre a estabilización ambiental de noiros na comarca de Valdeorras; a modelización tridimensional da restauración na canteira de lousa de Vilarbacú (Quiroga) e a edición dunha guía de boas prácticas que verse sobre as devanditas actuacións (Expediente Nº 1/2017).

Expediente de contratación: Resolución pola que se adxudica o contrato do servizo para elaborar una publicación divulgativa sobre a lousa e a súa difusión no mercado nacional.

Expediente de contratación: Resolución pola que se adxudica o contrato dunhas obras dirixidas á mellora dos sistemas de difusión e aspiración instalados nunha nave de lousa.

Expediente de contratación: Resolución pola que se adxudica o contrato dunhas obras dirixidas á mellora dos sistemas de difusión e aspiración instalados nunha nave de lousa.

Expediente de contratación: Servizos para a elaboración dunha guía de colocación de lousa e a súa difusión no mercado laboral.

Expediente de contratación: Servizos para a comunicación e difusión dos proxectos de loita contra o po de sílice levados a cabo pola A.C.P.G.

Resolución pola que se adxudica o contrato de servizos de control e mellora dos sistemas implantados para a eliminación do po de sílice.

Expediente de contratación: Anuncio de formalización do contrato de servizos de control e mellora dos sistemas implantados para a eliminación do po de sílice.

Expediente de contratación: Anuncio de formalización do contrato de implantación dun sistema de ventilación para a reducción do risco de silicose en fábrica de lousa.

Expediente de contratación: Resolución pola que se adxudica o contrato de implantación do sistema de ventilación en fábrica de lousa. RESOLUCIÓN 1 RESOLUCIÓN 2

Expediente de contratación: Implantación do prototipo deseñado de sistema de nebulización en fábrica de pizarra.

Expediente de contratación: Servizos de asistencia técnica en sistemas de aspiración de po.

Expediente de contratación: Servizos da asistencia técnica que colabore na dirección e coordinación do proxecto demostrativo encamiñado á eliminación das emisións de po de sílice nas fábricas de pizarra de Galicia.

Expediente de contratación: Servizos de asistencia técnica en sistemas de nebulización.